ΤΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

211 300 2150
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ> ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Eυκαιρίες Καριέρας

Δυναμικοί και δημιουργικοί άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να «χτίσουν» την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να αναδείξουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους και να αποκτήσουν εμπειρία σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα

Στη Westnet προσφέρουμε πραγματικές ευκαιρίες καριέρας.

Στη Westnet εκπαιδεύουμε και εξελίσσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, δίνοντάς του την ευκαιρία να ανελιχθεί και να αριστεύσει σε ένα υποδειγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι εργαζόμενοί μας επιλέγονται με σύγχρονες διαδικασίες προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ απολαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση, εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών. Σεβόμενοι τον άνθρωπο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες, με όραμα και πίστη στις αξίες μας, επιδιώκοντας την προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων της αγοράς.

Προσελκύοντας τους καλύτερους

Εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες διαδικασίες προσέλκυσης εργαζομένων, στη Westnet στηριζόμαστε στην αξιοκρατία για να στελεχώσουμε τις θέσεις εργασίας μας.

Εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και ανέλιξης στελεχών

Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης που εφαρμόζει η εταιρείας μας, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε να επιβραβευτούν για τα δυνατά σημεία και τις επιτυχίες τους και να βελτιώσουν τυχόν αδυναμίες τους. Αυτή η διαδικασία, την οποία ακολουθούμε απαρέγκλιτα και με πλήρη σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα κάθε εργαζόμενου μας, έχει ως αποτέλεσμα την προσωπική εξέλιξη του κάθε στελέχους ενώ βελτιστοποιείται η επιτυχία της ομάδας.

Διαρκής Εκπαίδευση

Στη Westnet πιστεύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Διερευνούμε τις ανάγκες των εργαζομένων μας και διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα με εξειδικευμένους φορείς υποστηρίζοντας στοχευμένα τα ταλέντα μας.

Το δικό μας «φυτώριο»

Στη Westnet πιστεύουμε στην ενεργή συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούμε ευκαιρίες καριέρας για νέους οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή άλλων, που στο παρελθόν έχουν οδηγήσει ακόμα και σε σύναψη μόνιμης συνεργασίας.

Πολιτική αμοιβών και παροχών

Στη Westnet αξιοποιούμε όλα τα «εργαλεία» προσέλκυσης ικανών στελεχών προσφέροντας ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών. Στην εταιρεία μας εφαρμόζουμε επιθετική πολιτική κινήτρων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής διακυβέρνησής μας και συνδέεται με την αξιολόγηση σε βάθος χρόνου των επιτυγχανόμενων επιδόσεων.

Ο στόχος είναι να απορροφούμε νέα ταλέντα από την αγορά και να ενισχύουμε την απασχόληση και να δίνουμε κίνητρα ώστε οι εργαζόμενοί μας να εργάζονται πιο αποδοτικά.

Περιβάλλον Εργασίας

Η Westnet έχει δημιουργήσει και διατηρεί ένα φιλικό, αλλά και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, με ευγενή άμιλλα και αμοιβαίο σεβασμό, στοχεύοντας στη δυναμική της ανάπτυξη και την επίτευξη των εταιρικών της στόχων.

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Αν και εσύ μοιράζεσαι τις ίδιες αξίες μαζί μας, έχεις φιλοδοξίες, θέληση για δημιουργική απασχόληση και επιθυμείς να δημιουργήσεις μια δυναμική επαγγελματική πορεία, μπορείς να υποβάλλεις το βιογραφικό σου ηλεκτρονικά. Με ένα κλικ στην «Υποβολή Βιογραφικού» μπορείς να διεκδικήσεις την ευκαιρία για μια σημαντική καριέρα.